Atlikėjai

Šioje rubrikoje pristatomi atlikėjai, kurie glaudžiai bendradarbiauja su VŠĮ „Muzika Festiva". Daugelis jų yra daugkartiniai mūsų projektų dalyviai, koncertavę VŠĮ „Muzika Festiva" organizuotuose festivaliuose bei kituose renginiuose ir taip prisidėję prie mūsų veiklos vystymo. Daugelis jų yra gerai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir garsina mūsų šalies vardą užsienyje. Tai daugelio respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatai ir prizininkai.Visi jie aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje tiek Lietuvoje tiek ir už jos ribų kaip solistai ir kaip įvairiausių profesionalių muzikinių kolektyvų atlikėjai.
VŠĮ „Muzika Festiva" sieja savo ateities vizijas bei perspektyvas organizuojant šių atlikėjų koncertinę veiklą užsienyje, bendradarbiaujant su užsienio šalių atlikėjais, orkestrais bei koncertinėmis agentūromis. Taip pat nuoširdžiai tikimės LR ambasadų bei kultūros ataše tų šalių, kur bus organizuojami mūsų bei užsienio atlikėjų bendri projektai pagalbos, paramos ir palaikymo, populiarinant Lietuvos meną bendrame Europos kontekste.
VŠĮ „Muzika Festiva" visada yra atvira naujoms idėjoms bei iššūkiams ir pasiryžusi įgyvendinti klausytojų bei gerbėjų lūkesčius ir svajones savo atlikėjų profesionalumo dėka.
Laukiame pasiūlymų iš Lietuvos ir užsienio koncertinių agentūrų, koncertinių salių vadovų, įgyvendinant bendrus projektus. Tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo, organizuojant mūsų atlikėjų koncertinę veiklą bei plėtojant mainus ir kontaktus.