Proginėms Šv. Mišioms

Dalyvavimas Šv.Mišiose yra svarbus ir prasmingas potyris kataliko gyvenime. Tinkamai atliekama sakralinė muzika Šv.Mišių metu nuteikia kiekvieną atėjusį į bažnyčią giliau suvokti Dievo žodį bei patirti sakralumo šventumą.

Įvairios Šv.Mišios (katalikų bažnyčios šventinės Mišios, jubiliejinės Mišios ir kt.) reikalauja ypatingai nuodugniai parinkti muzikinės išraiškos formas, kurios galėtų atspindėti tam tikrą Šv.sakramento svarbą.

 

Psalmės giedojimas

J.S.Bach - sonata fleitai ir vargonams

W.A. Mozart - Adagio (fleita ir vargonai)

J. Quanz - Sonata 2 fleitom c-moll (dvi fleitos ir vargonai)

R. Wagner - Adagio (klarnetas ir vargonai)

Saksofonas su vargonais

G. Gounod - Ave Maria (fleita, smuikas)