Rėmėjai

GLOBĖJAS

Kauno miesto savivaldybė

RĖMĖJAI
INFORMACINIAI RĖMĖJAI


PARTNERIAI
DĖKOJAME


Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems VŠĮ „Muzika Festiva“ ir pervedusiems 2% gyventojų pajamų mokesčio. Neabejingiems mūsų vykdomai veiklai bei įgyvendinamiems projektams, primename, kad jau dabar galite tapti koncertinės įstaigos VŠĮ „Muzika Festiva“ rėmėju, paskirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos būdas nereikalauja iš Jūsų jokių papildomų išlaidų.

Nuolat ieškome mecenatų ir rėmėjų. Jūsų parama, ar tai būtų tiesioginis finansavimas, ar rėmimas transporto, viešojo maitinimo, apgyvendinimo, reklamos ar kitomis mūsų veiklos vystymui aktualiomis paslaugomis, visada yra labai laukiama ir branginama. Remdami mus, Jūs investuosite į pagrindinius mūsų tikslus - naujų, išskirtinio talento Lietuvos ir užsienio klasikinės muzikos atlikėjų paiešką, pagalbą jiems jų karjeroje, Lietuvos jaunimo sudominimą klasikine muzika ir pritraukimą į koncertų sales, pastangas plėsti klasikinės muzikos koncertų klausytojų auditoriją. Taip žengdami išvien, bendromis pastangomis, padėtume išsaugoti ir puoselėti ilgaamžes, laiko patikrintas klasikinės muzikos tradicijas ir vertybes, neabejotinai suteikiančias alternatyvą atvirai brukamam, beribiam šiuolaikinio šou verslo dominavimui mūsų šalies muzikos rinkoje.

Visada esame pasirengę atviram dialogui dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo vardan kultūros ir meno puoselėjimo ir gyvavimo.